Naturstigen

Bild från första stättan vid Entré Veka.

Helt underbar vy över kvävedammar och passage genom kohagen.

Paus för många flitiga bybor på arbetsdagen vid grillplatsen vid lekplatsen. 

Byalaget bjuder alltid på grillad korv, kaffe och kaka.

En av intativtagarna Björn Hermansson vid stigens första stätta.

Byggrupper, naturstigsgrupper och fikagrupper hjälptes åt vid alla bygg/städ dagar. Stort tack till alla som hjälp till under årens lopp.

Invigning den 27 augusti 2017

I Ränneslöv blir det extra pampigt den   då Natusstigen invigs, en slingrande 1,2 kilometer lång stig längs den porlande Smedjeån mellan Värestorps kvarn och vägen mot Veka. Med hjälp av 150 000 kronor i Lona-pengar – Naturvårdsverkets anslag till lokala naturvårdssatsningar – och 300 000 kronor från Laholms kommun har en gammal stig restaurerats och grillkåta byggts vid åkanten. Utan dessa anslag hade projektet förmodligen aldrig förverkligats. Men liksom i alla andra Lona-projekt fordras ett stort ideellt engagemang i form av frivillig arbetsinsats.

Den har sannerligen inte saknats i Ränneslöv. Byalaget och dess medlemmar har lagt ner sin själ i arbetet. Röjt utmed ån, stängslat in beteshagar, lagt spänger över vattensjuka passager, satt upp informationsskyltar och byggt trappor. Även elever på Vallbergaskolan har engagerats. Innehållet på informationsskyltarna utmed stigen är deras verk.

 Tidningsartikel från 16 februari 2016

Markerna utmed Smedjeån ska röjas och en naturslinga skapas till glädje både för vandrare och skolbarn. I Ränneslövs hålls många tummar för att länsstyrelsen beviljar bidrag så att alla idéer kan förverkligas.

– Markägarna Karl-Gustaf och Margareta Bengtsson har varit väldigt positiva. Det är ju fantastiskt roligt, annars hade det inte gått, säger Björn Hermansson.

I mars kommer beskedet kring Lona-pengarna. Blir det ja går även kommunen in som medfinansiär. Då kan projektet bli verklighet.

Det handlar om en naturslinga på cirka två kilometer, där delarna närmast tätorten blir grusade stigar som ska kunna vara farbara även med rullator, rullstol och barnvagn.

Delen väster om Ränneslöv är tänkt som en röjd, markerad naturled med stättor och spänger där det behövs.

Med i spelet finns också planer på upprustning av en lekplats och en ny grillplats med bänkar.

För Vallbergaskolan och även Vallmons förskola skulle projektet innebära tillgång till en hett efterlängtad skolskog.

– Läraren Frida Persson har arbetat hårt med det här för att det ska komma eleverna till gagn. Skolan vill att barnen ska kunna komma ut och se saker kring miljö och natur, inte bara läsa om dem, säger rektor Mia Melin.

– I området finns vatten och skog, flera olika miljöer. Vi ser verkligen fram emot det här, tillägger hon.

Även inom kommunen är man entusiastisk. Miljöstrateg Margareta Lindgren säger:

– Det här området har väldigt höga naturvärden. Och att kunna röra sig runt ett vattendrag är ju kanon.

Mycket hänger så klart på om det blir Lona-pengar. Om inte blir projektet mindre omfattande.

– Lekplatsen kommer till exempel att fixas till ändå. Men det blir kanske inte så mycket naturstig om vi inte får pengarna, säger Margareta Lindgren.

Det kommer att krävas ideellt arbete. Men Ränneslövs byalag står redo att hugga i.

– Vi är laddade. Får vi bara beskedet att det blir ett bidrag så sätter vi igång direkt med att skapa arbetsgrupper, säger  Anette Pettersson från Styrelsen i Byalaget.

 

Björn Hermansson, Anette Pettersson och markägarna Karl-Gustaf och Margareta Bengtsson vill göra Smedjeån mer tillgänglig.